Prawykonania

7 nurtów
+ 7 premier

Prawykonania
utworów kameralnych:

 • „Fucktura” Katarzyna Taborowska (2018)
 • „Rocking Music” Ewa Fabiańska-Jelińska (2018)
 • „Cosmatesque digestae per 4 strumenti” Dominik Puk (2017)
 • „Kurczak Ko Ko czyli żartobliwy utwór dla dzieci na zespół kameralny” Robert Gogol (2017)
 • „Both” Katarzyna Danel (2017)
 • „Triptychon” Tatyana Juraszek (2017)
 • „Donsu Dances” Atsuko Ezaki (2017)
 • „Skrik” Hristina Susak (2017)
 • „Statik” Peter Weinlich (2017)
 • „Chaos” Kaveh Djodat (2017)
 • „Całkiem” Enigmatycznie Arshia Samsaminia (2017)
 • „Splashes” Idin Samimi Mofakham (2017)
 • „Hwangmuji” Chang Seok Choi (2016)
 • „Symfonia na 104 perkusistów” Marta Ptaszyńska (2016)
 • „SixTans for six” Zbigniew Kozub (2016)
 • „Torpore” Artur Kroschel (2015)
 • „Aither” Age Veeroos (2015)
 • „Moments” Jenn Kirby (2015)
 • „The Sun Shadow” Wenchen Quin (2015)
 • „My Broken Machine” Edd Bennett (2015)
 • „Ljubavi” Albena Petrovic-Vratchanska (2015)
 • „Litotes” Artur Kroschel (2014)
 • „For Six” Tadeusz Szeligowski (2014)
 • „Walk Drumming” Zbigniew Kozub (2012)

Prawykonania
utworów solowych:

 • „Orbit” Caspar de Gelmini (2014)
 • „Randspiele” Helmut Zapf (2014)

Prawykonania
utworów orkiestrowych:

 • „Rozwód Figara” E. Langer (2017, polskie prawykonanie)
 • „Symfonia wiary i nadziei” Krzysztof Mayer (2016)
 • „Geodes” Monika Kędziora (2016)
 • „Space Opera” Aleksander Nowak (2015)
 • „Portret” Mieczysław Weinberg (2014, polskie prawykonanie)
 • „Aller” Artur Kroschel (2014)
 • „Cyberiada” Krzysztof Meyer (2013)
 • „Aequinoctium” Monika Kędziora (2012)